1. O ostatecznej kwocie do zapłaty Klient jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili złożenia Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana jest także w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia.

  2. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za Produkty:

      • - płatności online z PAYNOW.

      • - płatność przelewem tradycyjnym

      • - Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

Mastercard and Visa     

     

      3. Zamówienia mogą być opłacone wyłącznie z góry - przed odbiorem przedmiotu zamówienia.

      4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

      5. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są przekazywanie Klientowi w podsumowaniu zamówienia.

      6.Zamówienia oczekują na wpłatę Klienta przez 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.

      7. Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę na dane wskazane jako adres dostawy, chyba że Klient poda inne dane podczas składania Zamówienia, korzystając z opcji „Adres do faktury różni się od adresu dostawy”

      8. Adres do faktury będzie przez Sprzedawcę przechowywany na zasadach określonych w § 9 ust. 13.

      9. Faktura zostanie przekazana Klientowi w formie elektronicznej na jego aktualny adres e- mail.