1. O ostatecznej kwocie do zapłaty Klient jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili złożenia Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana jest także w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia.

 2. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za Produkty:

  • - płatności online przelewem szybkim (paynow, imoje)

  • - płatność kartą VISA, Mastercard

  • - płatność Google Pay

  • - płatność przelewem tradycyjnym

 3. Zamówienia mogą być opłacone wyłącznie z góry - przed odbiorem przedmiotu zamówienia.

 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 5. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są przekazywanie Klientowi w podsumowaniu zamówienia.

 6. Zamówienia oczekują na wpłatę Klienta przez 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.

 7. Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę na dane wskazane jako adres dostawy, chyba że Klient poda inne dane podczas składania Zamówienia, korzystając z opcji „Adres do faktury różni się od adresu dostawy”

 8. Adres do faktury będzie przez Sprzedawcę przechowywany na zasadach określonych w § 9 ust. 13.

 9. Faktura zostanie przekazana Klientowi w formie elektronicznej na jego aktualny adres e- mail.